+48 572 774 755 biuro@irioo.pl

POROZUMIENIE

Porozumienie przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne.

Dobrowolne Porozumienie przy ZIRIOO jest porozumieniem samorządu gospodarczego reprezentującym grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.

Porozumienie zostało zawarte 18 maja 2015 roku pomiędzy Izbą Recyklingu i Odzysku Odpadów, a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem.

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych (PDF do pobrania)

w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych (PDF do pobrania)

CELE

Głównym celem Porozumienia jest realizacja obowiązków przedsiębiorców zawartych w art. 25 ust. 4 w kwestii uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, które zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

KORZYŚĆI

Do Porozumienia może przystąpić dobrowolnie każda firma, która wprowadza na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub w środki niebezpieczne w opakowaniach.

Przedsiębiorca może również swoje ustawowe obowiązki wynikające z wprowadzania na rynek opakowań wielomateriałowych lub po środkach niebezpiecznych realizować samodzielnie jednak wtedy nie może rozliczać się wg poziomów odzysku i recyklingu określonych dla Porozumienia tylko z wyższych poziomów zawartych w załączniku nr 1 do ustawy, w przypadku posiadania własnych odpadów lub nawet 100% masy wprowadzonych opakowań na rynek jeżeli odpady pochodzą z różnych źródeł (nie tylko odpady wprowadzającego).

Dzięki przystąpieniu do porozumienia Izby Recyklingu i Odzysku Odpadów, istnieje możliwość przeniesienia na nas realizację tego ustawowego obowiązku zbiórki i recyklingu odpadów w postaci opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych. Przedsiębiorcy będą mogli skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności i realizacji celów biznesowych, zostawiając gospodarowanie odpadami wyspecjalizowanym i kompetentnym podmiotom.

Close Menu